Thông tin cán bộ - đào tạo
   Hướng dẫn sử dụng
   MS Dotnet Framework 2.0 ( chỉ cải đối với máy mới cài lần đầu)
   Crystal Report 10 ( chỉ cải đối với máy mới cài lần đầu)
   Bộ cài đặt chương trình
Cài đặt tiếng Việt trên tiêu đề chương trình:
  • Tiêu đề chương trình: Font chữ chuẩn trong Windows XP không phải font Unicode. Do đó, tiêu đề chương trình trên các form sẽ không thể hiện đúng. Người dùng xử lý như sau
  1. cần vào Display's properties ( nhấn chuột phải trên màn hình Desktop, chọn Properties),
  2. Vào Apperance, chọn Advanced,
  3. Nhấn vào tiêu đề
  4. Chọn lại font Unicode như Time New Romance, Tahoma, Arial
   Mọi chi tiết xin liên hệ Đỗ Hải Đông, 0988098348 hoặc dohaidong@gmail.com