Địa chỉ liên hệ:

Các góp ý về quyền truy cập và chức năng của chương trình, đề nghị liên hệ về :
- Ban Khoa học Công nghệ - Cục Hàng Hải Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 8, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tel: 04.7683195.
- Fax: 04.7683058
- Email: bankhcn@vinamarine.gov.vn

Các vướng mắc khác liên quan đến sự cố về thiết bị, đường truyền dữ liệu và phần mềm, đề nghị liên hệ về :

- Ban Quản lý dự án phát triển hệ thống các Đài TTDH Việt Nam (PMU-GMDSS)

- Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Hải Phòng.
- Tel: 031.746 517
- Fax: 031.747 062
- Email: support@vinamarine.gov.vn
- CC: informatic@vishipel.com.vn